Index

VERDSGRENDA EIGEDOM AS

Orgnr: 812100262

tlf: 57 73 70 00
mobil: 917 01 816
adresse: Haugland, v UWC

id

1310

organisasjonsnummer

812100262

navn

VERDSGRENDA EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugland, v UWC"], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKE", "postnummer": "6968", "kommunenummer": "4646"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812100262

navn

VERDSGRENDA EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugland, v UWC

forradrpostnr

6968

forradrpoststed

FLEKKE

forradrkommnr

4646

forradrkommnavn

FJALER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

02.05.2013

tlf

57 73 70 00

tlf_mobil

917 01 816

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812100262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2276963, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20611867, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17954019}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2657847}}, "journalnr": "2021234227", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812100262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3551432, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3585000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33568}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17060435, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16954430}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20611867}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 378567, "totalresultat": 378567, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 792343}, "driftsresultat": 907661, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1700004}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -529094, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4973}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 534067}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 378567}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919057971 [navn] => VERDSGRENDA EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812100262 [oppstartsdato] => 2016-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haugland"], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKE", "postnummer": "6968", "kommunenummer": "4646"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?