Index

VERFTSGATA 28 AS

Orgnr: 811592692

adresse: Verftsgata 28

id

167

organisasjonsnummer

811592692

navn

VERFTSGATA 28 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 28"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-07

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811592692

navn

VERFTSGATA 28 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verftsgata 28

forradrpostnr

7800

forradrpoststed

NAMSOS

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

07.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811592692

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2207719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3524528, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3047971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 476557}}, "journalnr": "2020969673", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811592692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1020973, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 917973}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2503555, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106236}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2397319}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3524528}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 215065, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 112232}, "driftsresultat": 250168, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 362400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25619, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 114011}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 88392}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 275788}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911600854 [navn] => VERFTSGATA 28 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811592692 [oppstartsdato] => 2013-02-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 28"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?