Index

VERGENORD AS

Orgnr: 918098771

adresse: Nygata 119

id

246900

organisasjonsnummer

918098771

navn

VERGENORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-01

naeringskode1

{"kode": "96.090", "beskrivelse": "Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygata 119"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8618", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098771

navn

VERGENORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygata 119

forradrpostnr

8618

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.12.2016

stiftelsesdato

03.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098771

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1704552, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 68160, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68160}}, "journalnr": "2020426013", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098771"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38160, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38160}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 68160}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6359, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6500}, "driftsresultat": -6500, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 141, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 141}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6359}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918196625 [navn] => VERGENORD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.090", "beskrivelse": "Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098771 [oppstartsdato] => 2016-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygata 119"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8618", "kommunenummer": "1833"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?