Index

VERKTØY & INDUSTRI BRYNE AS

Orgnr: 814575152

adresse: Martin Vagles veg 7

id

6696

organisasjonsnummer

814575152

navn

VERKTØY & INDUSTRI BRYNE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Martin Vagles veg 7"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814575152

navn

VERKTØY & INDUSTRI BRYNE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Martin Vagles veg 7

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.630

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.12.2014

stiftelsesdato

10.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814575152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8628979, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 382208}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8246771}}, "journalnr": "2021436148", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814575152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1958665, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1758665}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6670314, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3045314}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3625000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8628979}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1308704, "totalresultat": 1308704, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18834159}, "driftsresultat": 1826817, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20660976}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -147744, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2718}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 150462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1679072}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914630363 [navn] => VERKTØY & INDUSTRI BRYNE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.630", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 814575152 [oppstartsdato] => 2015-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Martin Vagles veg 7"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?