Index

VERSVIKVEIEN 6B AS

Orgnr: 812404822

adresse: Dokkvegen 11

id

1985

organisasjonsnummer

812404822

navn

VERSVIKVEIEN 6B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o R8 Property AS", "Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812404822

navn

VERSVIKVEIEN 6B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dokkvegen 11

forradrpostnr

3920

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

c/o R8 Property AS Dokkvegen 11

ppostnr

3920

ppoststed

PORSGRUNN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

29.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812404822

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2343519, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25134262, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24635702}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 498561}}, "journalnr": "2021267755", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812404822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 939427, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 991834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -52407}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24194835, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 175417}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24019418}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25134262}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -43715, "totalresultat": -43715, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 972916}, "driftsresultat": 929640, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1902557}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -985686, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1797}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 987483}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -56045}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912437809 [navn] => VERSVIKVEIEN 6B AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812404822 [oppstartsdato] => 2013-08-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o R8 Property AS", "Dokkvegen 11"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3920", "kommunenummer": "3806"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?