Index

VERVEN C AS

Orgnr: 811697842

adresse: Verven 42

id

380

organisasjonsnummer

811697842

navn

VERVEN C AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-14

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verven 42"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811697842

navn

VERVEN C AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verven 42

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.03.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811697842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1258, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2546266, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2536553}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9713}}, "journalnr": "2021124994", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811697842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 227046, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 127046}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2319220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 48404}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2270816}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2546266}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 41180, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29269}, "driftsresultat": 118331, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 147600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -66712, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3355}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70067}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 51619}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911706105 [navn] => VERVEN C AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811697842 [oppstartsdato] => 2013-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verven 42"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?