Index

VEST HAVBRUK AS

Orgnr: 819072272

adresse: Askvikbakken 69

id

17650

organisasjonsnummer

819072272

navn

VEST HAVBRUK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-01

naeringskode1

{"kode": "03.213", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert fiskeoppdrett"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Askvikbakken 69"], "kommune": "HJELMELAND", "landkode": "NO", "poststed": "HJELMELAND", "postnummer": "4130", "kommunenummer": "1133"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819072272

navn

VEST HAVBRUK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Askvikbakken 69

forradrpostnr

4130

forradrpoststed

HJELMELAND

forradrkommnr

1133

forradrkommnavn

HJELMELAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

03.213

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819072272

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2383661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23142962, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22337656}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 805306}}, "journalnr": "2021331279", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819072272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21086337, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -913663}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2056625, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 496625}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1560000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23142962}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -652817, "totalresultat": -652817, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 652838}, "driftsresultat": -652838, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 22, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -652817}}]

Reserver mot visning?