Index

VEST MARKISE AS

https://www.vestmarkise.no

Orgnr: 811616362

tlf: 55 91 77 71
mobil: 41285160
webside: www.vestmarkise.no
adresse: Lønningsflaten 32F

id

222

organisasjonsnummer

811616362

navn

VEST MARKISE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lønningsflaten 32F"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-02

hjemmeside

www.vestmarkise.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811616362

navn

VEST MARKISE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lønningsflaten 32F

forradrpostnr

5258

forradrpoststed

BLOMSTERDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.02.2013

stiftelsesdato

02.01.2013

tlf

55 91 77 71

tlf_mobil

41285160

url

www.vestmarkise.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811616362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2351025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3136087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2586991}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 549096}}, "journalnr": "2021277414", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811616362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 842337, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 742337}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2293750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 860476}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1433274}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3136087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 139704, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5988864}, "driftsresultat": 255867, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6244731}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75967, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3117}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 79084}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 179900}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992545763 [navn] => VEST MARKISE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-04-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 811616362 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8nningsflaten 32F"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.vestmarkise.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?