Index

VESTAKSEN SENTRUM AS

https://www.vestaksen.no

Orgnr: 811576662

tlf: 24 02 80 00
mobil: 90536811
webside: www.vestaksen.no
adresse: Erik Børresens alle 7

id

134

organisasjonsnummer

811576662

navn

VESTAKSEN SENTRUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Erik Børresens alle 7"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-04-05

hjemmeside

www.vestaksen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811576662

navn

VESTAKSEN SENTRUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Erik Børresens alle 7

forradrpostnr

3015

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.04.1965

tlf

24 02 80 00

tlf_mobil

90536811

url

www.vestaksen.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811576662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2588777, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36641594, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2164061}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34477532}}, "journalnr": "2021576008", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811576662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20957785, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20957785}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15683809, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15683809}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36641594}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7150614, "totalresultat": 7150614, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21338868}, "driftsresultat": 7728150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 29067017}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1439321, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1440664}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1344}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9167470}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982614082 [navn] => VESTAKSEN SENTRUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811576662 [oppstartsdato] => 1995-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Erik Bu00f8rresens alle 7"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3015", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => www.vestaksen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?