Index

VESTAVIND ARENA AS

https://www.vestavindarena.no

Orgnr: 819337322

tlf: 90 08 78 55
mobil: 992 87 502
webside: www.vestavindarena.no
adresse: Roviksveien 50

id

18365

organisasjonsnummer

819337322

navn

VESTAVIND ARENA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-27

naeringskode1

{"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Roviksveien 50"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4328", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-07-05

hjemmeside

www.vestavindarena.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819337322

navn

VESTAVIND ARENA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Roviksveien 50

forradrpostnr

4328

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.07.2017

stiftelsesdato

05.07.2017

tlf

90 08 78 55

tlf_mobil

992 87 502

url

www.vestavindarena.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819337322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 91324, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 91324}}, "journalnr": "2020855166", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819337322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 91324, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 91324}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 91324}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1074, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1074, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 46}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1120}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1074}}]

Reserver mot visning?