Index

VESTAVIND HYTTER OG ROM AS

Orgnr: 920951651

adresse: Postvegen 46

id

327919

organisasjonsnummer

920951651

navn

VESTAVIND HYTTER OG ROM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 46"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRA", "postnummer": "6040", "kommunenummer": "1532"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920951651

navn

VESTAVIND HYTTER OG ROM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Postvegen 46

forradrpostnr

6040

forradrpoststed

VIGRA

forradrkommnr

1532

forradrkommnavn

GISKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.06.2018

stiftelsesdato

25.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

920951651

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2282955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54813, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20147}}, "journalnr": "2021308356", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920951651"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7919, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -37919}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62732, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 62732}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54813}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -38674, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 739011}, "driftsresultat": -38659, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 700351}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -38674}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821063132 [navn] => VESTAVIND HYTTER OG ROM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920951651 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postvegen 46"], "kommune": "GISKE", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRA", "postnummer": "6040", "kommunenummer": "1532"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?