Index

VESTFOLD AUTOGASS AS

Orgnr: 815133692

mobil: 930 32 091
adresse: Hortensveien 275

id

7872

organisasjonsnummer

815133692

navn

VESTFOLD AUTOGASS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hortensveien 275"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKÅKER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815133692

navn

VESTFOLD AUTOGASS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hortensveien 275

forradrpostnr

3157

forradrpoststed

BARKÅKER

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.03.2015

stiftelsesdato

09.03.2015

tlf

tlf_mobil

930 32 091

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815133692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337443, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1778873, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 51678}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1727195}}, "journalnr": "2021264707", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815133692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1255552, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1225552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 523321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 523321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1778873}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 535655, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4459858}, "driftsresultat": 690823, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5150681}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2275, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 211}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2486}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 688548}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915199143 [navn] => VESTFOLD AUTOGASS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815133692 [oppstartsdato] => 2015-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hortensveien 275"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "BARKu00c5KER", "postnummer": "3157", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?