Index

VESTFOLD OG TELEMARK BOLIG AS

Orgnr: 818896042

adresse: Haslunds veg 22

id

17186

organisasjonsnummer

818896042

navn

VESTFOLD OG TELEMARK BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-24

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haslunds veg 22"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3738", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818896042

navn

VESTFOLD OG TELEMARK BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haslunds veg 22

forradrpostnr

3738

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2017

stiftelsesdato

28.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818896042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2475869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3329020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3329020}}, "journalnr": "2021518846", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818896042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -247309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21242}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -268551}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3576329, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 911329}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2665000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3329020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -352549, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3612682}, "driftsresultat": -276747, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3335935}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -97024, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97065}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -373771}}]

Reserver mot visning?