Index

VESTLAND KANOUTLEIE AS

Orgnr: 820351002

adresse: Vestlandvegen 21

id

21116

organisasjonsnummer

820351002

navn

VESTLAND KANOUTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.210", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestlandvegen 21"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BJONEROA", "postnummer": "3522", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820351002

navn

VESTLAND KANOUTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestlandvegen 21

forradrpostnr

3522

forradrpoststed

BJONEROA

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

08.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820351002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1739630, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 605526, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 258875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 346651}}, "journalnr": "2020464746", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820351002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 368899, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 368899}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 236627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 236627}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 605526}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 239124, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 823010}, "driftsresultat": 306410, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1129420}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 249, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 656}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 407}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 306659}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920382614 [navn] => VESTLAND KANOUTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.210", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 820351002 [oppstartsdato] => 2018-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestlandvegen 21"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "BJONEROA", "postnummer": "3522", "kommunenummer": "3446"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?