Index

VESTLANDGRUPPEN AS

Orgnr: 821614392

adresse: Firdavegen 16

id

25295

organisasjonsnummer

821614392

navn

VESTLANDGRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Firdavegen 16"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-09

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821614392

navn

VESTLANDGRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Firdavegen 16

forradrpostnr

6800

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

09.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821614392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1573702, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4314684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3602000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 712684}}, "journalnr": "2020291201", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821614392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 853804, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 733804}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3460880, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 300000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3160880}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4314684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 240070, "totalresultat": 240070, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 79912}, "driftsresultat": -79912, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 305194, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 305194}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 225282}}]

Reserver mot visning?