Index

VESTMAR SERVICE AS

Orgnr: 815332342

adresse: Kåsmyra

id

8332

organisasjonsnummer

815332342

navn

VESTMAR SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kåsmyra"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "DRANGEDAL", "postnummer": "3750", "kommunenummer": "3815"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815332342

navn

VESTMAR SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kåsmyra

forradrpostnr

3750

forradrpoststed

DRANGEDAL

forradrkommnr

3815

forradrkommnavn

DRANGEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.05.2015

stiftelsesdato

06.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815332342

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1774016, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1148896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23494}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1125402}}, "journalnr": "2020497561", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815332342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 310704, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2559779}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2249075}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 838192, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 838192}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1148896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1433608, "totalresultat": -1433608, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4918576}, "driftsresultat": -1801397, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3117180}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34870, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6177}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41048}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1836267}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915431216 [navn] => VESTMAR SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815332342 [oppstartsdato] => 2015-03-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ku00e5smyra"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "DRANGEDAL", "postnummer": "3750", "kommunenummer": "3815"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?