Index

VESTPAK AS

Orgnr: 886387962

tlf: 51 63 63 00
adresse: Hoveveien 48

id

68731

organisasjonsnummer

886387962

navn

VESTPAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "22.190", "beskrivelse": "Produksjon av gummiprodukter ellers"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoveveien 48"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 421"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4302", "kommunenummer": "1108"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886387962

navn

VESTPAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoveveien 48

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 421

ppostnr

4302

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

22.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.12.2003

stiftelsesdato

12.12.2003

tlf

51 63 63 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886387962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 20106, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30290186, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2505903}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 27784283}}, "journalnr": "2021144433", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886387962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23253803, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23253803}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7036383, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7036383}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30290186}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3862744, "totalresultat": 3862744, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49733052}, "driftsresultat": 4328589, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 54061641}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -465845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 307821}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 773666}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3862744}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971883111 [navn] => VESTPAK AS AVD SANDNES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "22.190", "beskrivelse": "Produksjon av gummiprodukter ellers"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 886387962 [oppstartsdato] => 1973-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoveveien 48"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 421"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4302", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => 2003-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?