Index

VESTPARKEN NÆRING AS

Orgnr: 912124878

tlf: 22 06 62 80
adresse: Ola Hegerbergs gate 6

id

107930

organisasjonsnummer

912124878

navn

VESTPARKEN NÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ola Hegerbergs gate 6"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912124878

navn

VESTPARKEN NÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ola Hegerbergs gate 6

forradrpostnr

1461

forradrpoststed

LØRENSKOG

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

22 06 62 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124878

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2521231, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24477276, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20950785}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3526491}}, "journalnr": "2021493612", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124878"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2362244, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1971906}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 390338}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22115032, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 924072}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21190960}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24477276}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 618197, "totalresultat": 618197, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2106053}, "driftsresultat": 1378217, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3484270}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -585657, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43576}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 629233}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 792560}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993104841 [navn] => VESTPARKEN NÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912124878 [oppstartsdato] => 2008-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ola Hegerbergs gate 6"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1461", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?