Index

VET. LEGÅRD AS

Orgnr: 815187652

tlf: 97 52 10 71
adresse: Eidesåsen 30

id

7989

organisasjonsnummer

815187652

navn

VET. LEGÅRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidesåsen 30"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815187652

navn

VET. LEGÅRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidesåsen 30

forradrpostnr

5750

forradrpoststed

ODDA

forradrkommnr

4618

forradrkommnavn

ULLENSVANG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.03.2015

stiftelsesdato

25.03.2015

tlf

97 52 10 71

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815187652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416317, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35141, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4707}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30434}}, "journalnr": "2021392965", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815187652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -108863, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -126322}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 144005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 144005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35141}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1656, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22228}, "driftsresultat": 5129, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27358}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3473, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3475}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1656}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912621529 [navn] => VET. LEGÅRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815187652 [oppstartsdato] => 2014-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidesu00e5sen 30"], "kommune": "ULLENSVANG", "landkode": "NO", "poststed": "ODDA", "postnummer": "5750", "kommunenummer": "4618"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-03-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?