Index

VETERINÆR ELVENES AS

Orgnr: 818668252

adresse: Kongsvikveien 6

id

16528

organisasjonsnummer

818668252

navn

VETERINÆR ELVENES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongsvikveien 6"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9512", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818668252

navn

VETERINÆR ELVENES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongsvikveien 6

forradrpostnr

9512

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

14.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818668252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410811, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2210044, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1173509}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1036535}}, "journalnr": "2021455853", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818668252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1105194, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1086194}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1104851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 472192}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 632658}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2210044}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 349401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2221731}, "driftsresultat": 460920, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2682650}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12923, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23359}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 447996}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918723331 [navn] => VETERINÆR ELVENES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818668252 [oppstartsdato] => 2017-02-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongsvikveien 6"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9512", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?