Index

VETERINÆR SVENDSEN OG TERØY AS

Orgnr: 822227732

adresse: Øvre Råsa 60B

id

27361

organisasjonsnummer

822227732

navn

VETERINÆR SVENDSEN OG TERØY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinærtjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Råsa 60B"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "LANGEVÅG", "postnummer": "6030", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822227732

navn

VETERINÆR SVENDSEN OG TERØY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Råsa 60B

forradrpostnr

6030

forradrpoststed

LANGEVÅG

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

75.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.02.2019

stiftelsesdato

11.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822227732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1876120, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 515501, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 369340}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 146161}}, "journalnr": "2020601565", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822227732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34161, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4161}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 481340, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 131340}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 350000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 515501}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4161, "totalresultat": 4161, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 754341}, "driftsresultat": 5271, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 759613}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 64, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 99}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 36}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5335}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915245803 [navn] => VETERINÆR SVENDSEN OG TERØY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "75.000", "beskrivelse": "Veterinu00e6rtjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822227732 [oppstartsdato] => 2015-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Ru00e5sa 60B"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "LANGEVu00c5G", "postnummer": "6030", "kommunenummer": "1531"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-01-11 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?