Index

VIA FERRATA ARCTIC AS

Orgnr: 818769032

adresse: c/o Fru Haugans Hotell AS, Strandgata 39

id

16850

organisasjonsnummer

818769032

navn

VIA FERRATA ARCTIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.292", "beskrivelse": "Fritidsetablissement"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fru Haugans Hotell AS", "Strandgata 39"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fru Haugans Hotell AS", "Postboks 81"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8651", "kommunenummer": "1824"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818769032

navn

VIA FERRATA ARCTIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Fru Haugans Hotell AS Strandgata 39

forradrpostnr

8656

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Fru Haugans Hotell AS Postboks 81

ppostnr

8651

ppoststed

MOSJØEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.292

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818769032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2495385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2020520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1313184}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 707335}}, "journalnr": "2021546718", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818769032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 285433, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245433}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1735086, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 626409}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1108677}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2020520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 267967, "totalresultat": 267967, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 545869}, "driftsresultat": 391464, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 937334}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -53786, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 53793}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 337678}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918840001 [navn] => VIA FERRATA ARCTIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.292", "beskrivelse": "Fritidsetablissement"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818769032 [oppstartsdato] => 2017-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fru Haugans Hotell AS", "Strandgata 39"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fru Haugans Hotell AS", "Postboks 81"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJu00d8EN", "postnummer": "8651", "kommunenummer": "1824"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?