Index

VIA FLAKOLL AS

Orgnr: 811577332

tlf: 32 84 07 58
mobil: 906 42 989
adresse: Øvregrenda 7

id

138

organisasjonsnummer

811577332

navn

VIA FLAKOLL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvregrenda 7"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "REISTAD", "postnummer": "3425", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811577332

navn

VIA FLAKOLL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvregrenda 7

forradrpostnr

3425

forradrpoststed

REISTAD

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

32 84 07 58

tlf_mobil

906 42 989

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.03.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577332

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2239913, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5754308, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5112720}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 641588}}, "journalnr": "2021247634", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5740834, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5716500}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13474, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13474}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5754308}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 175538, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 144929}, "driftsresultat": 42181, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 187110}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 147894, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 241340}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93445}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 190076}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911602601 [navn] => VIA FLAKOLL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811577332 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vregrenda 7"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "REISTAD", "postnummer": "3425", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?