Index

VIAL AGENTUR AS

Orgnr: 812359312

mobil: 970 16 230
adresse: Granvegen 6B

id

1896

organisasjonsnummer

812359312

navn

VIAL AGENTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.170", "beskrivelse": "Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granvegen 6B"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812359312

navn

VIAL AGENTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granvegen 6B

forradrpostnr

9007

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.170

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.08.2013

stiftelsesdato

02.08.2013

tlf

tlf_mobil

970 16 230

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812359312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2427687, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 969584, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 628384}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 341200}}, "journalnr": "2021467879", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812359312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 595732, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 550132}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 373851, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 373851}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 969584}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 88560, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1409218}, "driftsresultat": 115032, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1524250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 57, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 115089}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 884646332 [navn] => VAL AGENTUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.170", "beskrivelse": "Agenturhandel med nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812359312 [oppstartsdato] => 2002-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granvegen 6B"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-08-02 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?