Index

VIDAR STRAND MOTOR AS

https://www.vsmotor.no

Orgnr: 812100742

tlf: 69 82 60 03
mobil: 906 44 134
webside: www.vsmotor.no
adresse: Trøgstadveien 1065

id

1312

organisasjonsnummer

812100742

navn

VIDAR STRAND MOTOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trøgstadveien 1065"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "TRØGSTAD", "postnummer": "1860", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-22

hjemmeside

www.vsmotor.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812100742

navn

VIDAR STRAND MOTOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trøgstadveien 1065

forradrpostnr

1860

forradrpoststed

TRØGSTAD

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

22.05.2013

tlf

69 82 60 03

tlf_mobil

906 44 134

url

www.vsmotor.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.02.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

812100742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2284057, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2683725, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 946506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1737220}}, "journalnr": "2021310812", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812100742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 840357, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 85000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 755357}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1843368, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 284947}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1558421}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2683725}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -292858, "totalresultat": -292858, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4313563}, "driftsresultat": -358586, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3954977}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16874, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2216}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19090}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -375460}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982493749 [navn] => VIDAR STRAND MOTOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-10-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812100742 [oppstartsdato] => 2000-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tru00f8gstadveien 1065"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "TRu00d8GSTAD", "postnummer": "1860", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-22 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?