Index

VIDAR VEA AS

Orgnr: 816303672

mobil: 918 36 092
adresse: Stongsvingen 87

id

10648

organisasjonsnummer

816303672

navn

VIDAR VEA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stongsvingen 87"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816303672

navn

VIDAR VEA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stongsvingen 87

forradrpostnr

4270

forradrpoststed

ÅKREHAMN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.11.2015

stiftelsesdato

19.11.2015

tlf

tlf_mobil

918 36 092

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.04.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

816303672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386963, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 815806, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 815806}}, "journalnr": "2021430756", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816303672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37572, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7572}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 778235, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 778235}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 815806}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 404354, "totalresultat": 404354, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1083061}, "driftsresultat": 518407, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1601468}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 52}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 518403}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916320566 [navn] => VIDAR VEA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 816303672 [oppstartsdato] => 2015-11-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stongsvingen 87"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5KREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?