Index

VIDENTIUM AS

Orgnr: 819229392

adresse: Gislebakken 9

id

18079

organisasjonsnummer

819229392

navn

VIDENTIUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gislebakken 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1390", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819229392

navn

VIDENTIUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gislebakken 9

forradrpostnr

1390

forradrpoststed

VOLLEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2017

stiftelsesdato

08.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819229392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 59412, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1637646, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25533}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1612113}}, "journalnr": "2021184438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819229392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1112762, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1082762}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 524884, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 524884}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1637646}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 419039, "totalresultat": 419039, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 324028}, "driftsresultat": 488222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 812250}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 211, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 211}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 488432}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919344555 [navn] => VIDENTIUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819229392 [oppstartsdato] => 2017-06-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gislebakken 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VOLLEN", "postnummer": "1390", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?