Index

VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 811837962

mobil: 92669234
adresse: Maulandsvegen 4

id

725

organisasjonsnummer

811837962

navn

VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-20

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maulandsvegen 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4346", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogateigen 33"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811837962

navn

VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maulandsvegen 4

forradrpostnr

4346

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

Skogateigen 33

ppostnr

4362

ppoststed

VIGRESTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2013

stiftelsesdato

22.03.2013

tlf

tlf_mobil

92669234

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811837962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13896, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18369834, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18369834}}, "journalnr": "2021138295", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811837962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6863615, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4863615}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11506220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 465753}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11040467}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18369834}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1561184, "totalresultat": 1561184, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8886365}, "driftsresultat": 2172852, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11059217}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -171078, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9726}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 180804}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2001774}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912106551 [navn] => VIGRESTAD BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811837962 [oppstartsdato] => 2013-03-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maulandsvegen 4"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4346", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogateigen 33"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?