Index

VIKA MARINE AS

Orgnr: 811733172

mobil: 979 40 003
adresse: Jøvikvegen 2171

id

476

organisasjonsnummer

811733172

navn

VIKA MARINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jøvikvegen 2171"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "JØVIK", "postnummer": "9043", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811733172

navn

VIKA MARINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jøvikvegen 2171

forradrpostnr

9043

forradrpoststed

JØVIK

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2013

stiftelsesdato

02.01.2013

tlf

tlf_mobil

979 40 003

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811733172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1553436, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1974688, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1718147}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 256540}}, "journalnr": "2020270151", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811733172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 549202, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -450798}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1425485, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 565032}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 860453}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1974688}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -291908, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2253622}, "driftsresultat": -230685, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2022937}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61223, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 773}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61996}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -291908}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911771845 [navn] => VIKA MARINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811733172 [oppstartsdato] => 2013-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ju00f8vikvegen 2171"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "Ju00d8VIK", "postnummer": "9043", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?