Index

VIKAFLE AS

Orgnr: 819047642

adresse: Osen 2

id

17585

organisasjonsnummer

819047642

navn

VIKAFLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Osen 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819047642

navn

VIKAFLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Osen 2

forradrpostnr

5411

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.2017

stiftelsesdato

20.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819047642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 35516, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 779095, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 110908}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 668186}}, "journalnr": "2021160730", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819047642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 392298, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 362298}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 386796, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 256994}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 129803}}, "sumEgenkapitalGjeld": 779095}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 212760, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1877833}, "driftsresultat": 279741, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2157574}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3574, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3603}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 276167}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919160748 [navn] => VIKAFLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 819047642 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Osen 2"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?