Index

VIKAVEIEN 4 AS

Orgnr: 812156292

adresse: Karoline Kristiansens vei 1

id

1411

organisasjonsnummer

812156292

navn

VIKAVEIEN 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karoline Kristiansens vei 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Alle Tall AS", "Postboks 6339 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0604", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812156292

navn

VIKAVEIEN 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karoline Kristiansens vei 1

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

v/ Alle Tall AS Postboks 6339 Etterstad

ppostnr

0604

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812156292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2187387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7148126, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7123364}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24762}}, "journalnr": "2020945677", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812156292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 102168, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2168}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7045958, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10410}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7035548}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7148126}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 144902, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 160701}, "driftsresultat": 445125, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 605826}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -299611, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 299641}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 145513}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912163504 [navn] => VIKAVEIEN 4 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812156292 [oppstartsdato] => 2013-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karoline Kristiansens vei 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ Alle Tall AS", "Postboks 6339 Etterstad"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0604", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?