Index

VIKE SOLUTIONS AS

Orgnr: 812540092

mobil: 901 58 268
adresse: Bygdavegen 347

id

2297

organisasjonsnummer

812540092

navn

VIKE SOLUTIONS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.140", "beskrivelse": "Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdavegen 347"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6200", "kommunenummer": "1525"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6201", "kommunenummer": "1525"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812540092

navn

VIKE SOLUTIONS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdavegen 347

forradrpostnr

6200

forradrpoststed

STRANDA

forradrkommnr

1525

forradrkommnavn

STRANDA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 48

ppostnr

6201

ppoststed

STRANDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.10.2013

stiftelsesdato

15.09.2013

tlf

tlf_mobil

901 58 268

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812540092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2329583, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 119777, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 119777}}, "journalnr": "2021379646", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812540092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -122201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -152201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 241978, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 241978}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 119777}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25061, "totalresultat": 25061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 170663}, "driftsresultat": 24897, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 195560}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 164, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 204}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 40}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25061}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912610837 [navn] => VIKE SOLUTIONS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.140", "beskrivelse": "Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, bu00e5ter og luftfartu00f8yer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812540092 [oppstartsdato] => 2013-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdavegen 347"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6200", "kommunenummer": "1525"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 48"], "kommune": "STRANDA", "landkode": "NO", "poststed": "STRANDA", "postnummer": "6201", "kommunenummer": "1525"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?