Index

VIKEN SPORT ARENA AS

Orgnr: 919124814

adresse: Snekkerplassen 30

id

273933

organisasjonsnummer

919124814

navn

VIKEN SPORT ARENA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-23

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snekkerplassen 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ØVRE ERVIK", "postnummer": "5106", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919124814

navn

VIKEN SPORT ARENA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snekkerplassen 30

forradrpostnr

5106

forradrpoststed

ØVRE ERVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2017

stiftelsesdato

07.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919124814

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2217567, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 820660, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 820660}}, "journalnr": "2021108851", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919124814"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -365653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -395653}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1186313, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1186313}}, "sumEgenkapitalGjeld": 820660}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22382, "totalresultat": -22382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22389}, "driftsresultat": -22389, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22382}}]

Reserver mot visning?