Index

VIKING SUPPLY SHIPS PSV AS

Orgnr: 814837572

adresse: Kirkegata 1

id

7159

organisasjonsnummer

814837572

navn

VIKING SUPPLY SHIPS PSV AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-21

naeringskode1

{"kode": "50.204", "beskrivelse": "Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 204 Kristiansand S"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814837572

navn

VIKING SUPPLY SHIPS PSV AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 1

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 204 Kristiansand S

ppostnr

4662

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.204

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814837572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2369943, "valuta": "USD", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4000}}, "journalnr": "2021310220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814837572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -44000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 93398000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -93442000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 48000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3000, "totalresultat": 3000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -6000}, "driftsresultat": 6000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926206524 [navn] => VIKING SUPPLY SHIPS PSV AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.204", "beskrivelse": "Forsyning og andre sju00f8transporttjenester for offshore"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814837572 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 204 Kristiansand S"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4662", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?