Index

VIKK AS

Orgnr: 917791295

adresse: Toppåsveien 31C

id

238792

organisasjonsnummer

917791295

navn

VIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

naeringskode1

{"kode": "47.772", "beskrivelse": "Butikkhandel med gull- og sølvvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Toppåsveien 31C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917791295

navn

VIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Toppåsveien 31C

forradrpostnr

1262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.772

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

11.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791295

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2557351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3001239, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1239}}, "journalnr": "2021545356", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791295"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1128727, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1328727}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4129966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4129966}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3001239}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5710, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5711}, "driftsresultat": -5711, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5710}}]

Reserver mot visning?