Index

VIKSKJÆR AS

Orgnr: 819006482

adresse: H. Chr. Størmers gate 22

id

17491

organisasjonsnummer

819006482

navn

VIKSKJÆR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["H. Chr. Størmers gate 22"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8301", "kommunenummer": "1865"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819006482

navn

VIKSKJÆR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

H. Chr. Størmers gate 22

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 24

ppostnr

8301

ppoststed

SVOLVÆR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2017

stiftelsesdato

04.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819006482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2524009, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 154657085, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 131479637}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23177448}}, "journalnr": "2021495742", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819006482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8205905, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7205905}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 146451180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 93845577}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 52605604}}, "sumEgenkapitalGjeld": 154657085}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4430312, "totalresultat": 4430312, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5320830}, "driftsresultat": 915217, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6236047}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -877788, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11255}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 889043}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 37429}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919079045 [navn] => VIKSKJÆR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819006482 [oppstartsdato] => 2017-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["H. Chr. Stu00f8rmers gate 22"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 24"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8301", "kommunenummer": "1865"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?