Index

VIL MER AS

Orgnr: 892545162

mobil: 90105580
adresse: Rorhusveien 17

id

79766

organisasjonsnummer

892545162

navn

VIL MER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-22

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rorhusveien 17"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9411", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-01-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

892545162

navn

VIL MER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rorhusveien 17

forradrpostnr

9411

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.04.2008

stiftelsesdato

10.01.2008

tlf

tlf_mobil

90105580

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892545162

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1908244, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 45678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45678}}, "journalnr": "2020643919", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892545162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44901, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55099}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 777, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 777}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 45678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49424}, "driftsresultat": 25105, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 74529}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25121}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923407057 [navn] => VIL MER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892545162 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rorhusveien 17"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9411", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?