Index

VILLANGER TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 811992712

adresse: Kvernhushaugane 12

id

1049

organisasjonsnummer

811992712

navn

VILLANGER TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-29

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

17

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhushaugane 12"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTØ", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811992712

navn

VILLANGER TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvernhushaugane 12

forradrpostnr

5914

forradrpoststed

ISDALSTØ

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

17

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811992712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11944196, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10444397}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1499798}}, "journalnr": "2020882652", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811992712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -120356, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -150356}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12064552, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4159854}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7904698}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11944196}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -715276, "totalresultat": -715276, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12751917}, "driftsresultat": -444437, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12307480}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -270840, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2704}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 273544}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -715276}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981228324 [navn] => VILLANGER KJØRESKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-11-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 17 [overordnetEnhet] => 811992712 [oppstartsdato] => 1999-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvernhushaugane 12"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTu00d8", "postnummer": "5914", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?