Index

VINDAFJORDBONDEN AS

Orgnr: 811901792

mobil: 922 38 351
adresse: Medvindbygget, Haukelivegen 367

id

887

organisasjonsnummer

811901792

navn

VINDAFJORDBONDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Medvindbygget", "Haukelivegen 367"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKJOLD", "postnummer": "5574", "kommunenummer": "1160"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Medvindbygget", "Haukelivegen 668"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ØLENSVÅG", "postnummer": "5582", "kommunenummer": "1160"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811901792

navn

VINDAFJORDBONDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Medvindbygget Haukelivegen 367

forradrpostnr

5574

forradrpoststed

SKJOLD

forradrkommnr

1160

forradrkommnavn

VINDAFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Medvindbygget Haukelivegen 668

ppostnr

5582

ppoststed

ØLENSVÅG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.05.2013

stiftelsesdato

23.03.2013

tlf

tlf_mobil

922 38 351

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811901792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2106427, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 117697, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15172}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 102525}}, "journalnr": "2020857469", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811901792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 107379, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 77379}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10318, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10318}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 117697}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 164634}, "driftsresultat": -3770, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 160864}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 80, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 80}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911921715 [navn] => VINDAFJORDBONDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811901792 [oppstartsdato] => 2013-03-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Medvindbygget", "Haukelivegen 367"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SKJOLD", "postnummer": "5574", "kommunenummer": "1160"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Medvindbygget", "Haukelivegen 668"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8LENSVu00c5G", "postnummer": "5582", "kommunenummer": "1160"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?