Index

VINDSJO II AS

Orgnr: 814998622

mobil: 412 10 303
adresse: c/o Knut Ola Evensen, Gabels gate 15

id

7528

organisasjonsnummer

814998622

navn

VINDSJO II AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Knut Ola Evensen", "Gabels gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0272", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3098 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0208", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814998622

navn

VINDSJO II AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Knut Ola Evensen Gabels gate 15

forradrpostnr

0272

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3098 Elisenberg

ppostnr

0208

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.2015

stiftelsesdato

11.02.2015

tlf

tlf_mobil

412 10 303

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814998622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2382329, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90543, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 90543}}, "journalnr": "2021327813", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814998622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 90078, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 60078}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 465, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 465}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90543}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10907, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25779}, "driftsresultat": -25779, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 36685, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36685}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10907}}]

Reserver mot visning?