Index

VINDUSPUSSEREN AS

Orgnr: 812181912

adresse: Øvre Holen 133

id

1505

organisasjonsnummer

812181912

navn

VINDUSPUSSEREN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.220", "beskrivelse": "Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Holen 133"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812181912

navn

VINDUSPUSSEREN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Holen 133

forradrpostnr

6011

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.08.2013

stiftelsesdato

29.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812181912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2261691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2572730, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 70343}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2502387}}, "journalnr": "2021224832", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812181912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1323152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 270343}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1052808}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1249579, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1207307}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 42272}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2572730}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 711136, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4997963}, "driftsresultat": 906637, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5904600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7081, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7670}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 588}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 913718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971858338 [navn] => VINDUSPUSSEREN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.220", "beskrivelse": "Utvendig rengju00f8ring av bygninger og industriell rengju00f8ring"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812181912 [oppstartsdato] => 1972-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Holen 133"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6011", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?