Index

VINGROM BUTIKKEIENDOM AS

https://www.ragde.no

Orgnr: 812208942

tlf: 22 62 62 20
webside: www.ragde.no
adresse: Gladengveien 3B

id

1578

organisasjonsnummer

812208942

navn

VINGROM BUTIKKEIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-15

hjemmeside

www.ragde.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812208942

navn

VINGROM BUTIKKEIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gladengveien 3B

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2013

stiftelsesdato

15.06.2013

tlf

22 62 62 20

tlf_mobil

url

www.ragde.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812208942

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1635104, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15483242, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13783689}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1699554}}, "journalnr": "2020355341", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812208942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1117439, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80067}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1037372}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14365804, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 220243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14145560}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15483242}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 240549, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 861642}, "driftsresultat": 641539, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1503181}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -333142, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11455}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 344597}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 308397}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912242617 [navn] => VINGROM BUTIKKEIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812208942 [oppstartsdato] => 2013-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 3B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ragde.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?