Index

VINOR AS

Orgnr: 811712132

mobil: 924 94 846
adresse: Hvitsteinveien 13

id

411

organisasjonsnummer

811712132

navn

VINOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hvitsteinveien 13"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3085", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811712132

navn

VINOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hvitsteinveien 13

forradrpostnr

3085

forradrpoststed

HOLMESTRAND

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.03.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

924 94 846

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.05.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811712132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2264511, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 454468, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 80315}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 374153}}, "journalnr": "2021282047", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811712132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 106279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 18684}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 87595}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 348189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 348189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 454468}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 85401, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1766091}, "driftsresultat": 94835, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1860927}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 593, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3300}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2707}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95428}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911736667 [navn] => VINOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811712132 [oppstartsdato] => 2013-02-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hvitsteinveien 13"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3085", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?