Index

VIPICASH AS

Orgnr: 818761112

adresse: Forskningsparken, Gaustadalléen 21

id

16824

organisasjonsnummer

818761112

navn

VIPICASH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-09

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Forskningsparken", "Gaustadalléen 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818761112

navn

VIPICASH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Forskningsparken Gaustadalléen 21

forradrpostnr

0349

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.06.2017

stiftelsesdato

12.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818761112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2203125, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29641, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21799}}, "journalnr": "2020964612", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818761112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2000319, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2024749}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2029960, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 379960}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1650000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29641}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -386194, "totalresultat": -386194, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 385910}, "driftsresultat": -385910, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -284, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 340}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -386194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919190663 [navn] => VIPICASH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818761112 [oppstartsdato] => 2017-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Forskningsparken", "Gaustadallu00e9en 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0349", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?