Index

VISIO AS

Orgnr: 912124495

adresse: Lillevarskogen 13

id

107913

organisasjonsnummer

912124495

navn

VISIO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lillevarskogen 13"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124495

navn

VISIO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lillevarskogen 13

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.911

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124495

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30286, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1468104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 868104}}, "journalnr": "2021155245", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124495"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 668104, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 438104}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 800000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 800000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1468104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 687090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12910}, "driftsresultat": -12910, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 700000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 700000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 687090}}]

Reserver mot visning?