Index

VISIT HEDMARK AS

Orgnr: 812181122

adresse: Storgata 20

id

1501

organisasjonsnummer

812181122

navn

VISIT HEDMARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 20"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2414", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812181122

navn

VISIT HEDMARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 20

forradrpostnr

2414

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.07.2013

stiftelsesdato

24.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812181122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2266931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 433120, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 413120}}, "journalnr": "2021228644", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812181122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 237331, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 177331}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 195789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 195789}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 433120}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 177378, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 383836}, "driftsresultat": 223664, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 607500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 338, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 338}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 224002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912185486 [navn] => VISIT HEDMARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812181122 [oppstartsdato] => 2013-05-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 20"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2414", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?