Index

VISTI AS

https://www.visti.no

Orgnr: 811831042

mobil: 976 23 204
webside: www.visti.no
adresse: Maurveien 12

id

707

organisasjonsnummer

811831042

navn

VISTI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maurveien 12"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9514", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

hjemmeside

www.visti.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811831042

navn

VISTI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maurveien 12

forradrpostnr

9514

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

976 23 204

url

www.visti.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811831042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2482341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5496568, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 235624}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5260944}}, "journalnr": "2021448703", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811831042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2473946, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 236500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2237446}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3022624, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3022624}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5496569}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1782, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9573010}, "driftsresultat": 375, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9573385}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1822, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1837}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2198}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911849720 [navn] => VISTI AS - RÅDGIVENDE INGENIØRER [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 811831042 [oppstartsdato] => 2013-03-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maurveien 12"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9514", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.visti.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?