Index

VITAL STATERA AS

Orgnr: 819200742

adresse: Nini Roll Ankers veg 3

id

17992

organisasjonsnummer

819200742

navn

VITAL STATERA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nini Roll Ankers veg 3"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6412", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inge Sandvik", "Vevangvegen 216"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSTAD", "postnummer": "6493", "kommunenummer": "1579"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819200742

navn

VITAL STATERA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nini Roll Ankers veg 3

forradrpostnr

6412

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

c/o Inge Sandvik Vevangvegen 216

ppostnr

6493

ppoststed

LYNGSTAD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.07.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819200742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 54512, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9787622, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9021249}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 766373}}, "journalnr": "2021179500", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819200742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -309923, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -339923}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10097545, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2297545}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7800000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9787622}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -103377, "totalresultat": -103377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42467}, "driftsresultat": 163533, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 206000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -266910, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 266931}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -103377}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919436727 [navn] => VITAL STATERA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819200742 [oppstartsdato] => 2017-06-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nini Roll Ankers veg 3"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6412", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inge Sandvik", "Vevangvegen 216"], "kommune": "HUSTADVIKA", "landkode": "NO", "poststed": "LYNGSTAD", "postnummer": "6493", "kommunenummer": "1579"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?