Index

VKST HOLDING AS

Orgnr: 815186362

adresse: Vestre Torggaten 1

id

7983

organisasjonsnummer

815186362

navn

VKST HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre Torggaten 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 14 Kristianborg"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5822", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815186362

navn

VKST HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre Torggaten 1

forradrpostnr

5015

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 14 Kristianborg

ppostnr

5822

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.03.2015

stiftelsesdato

17.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815186362

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1976147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2840344, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 391521}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2448823}}, "journalnr": "2020720035", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815186362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2838094, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2808094}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2840344}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1060107, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6315}, "driftsresultat": -6315, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1066422, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1066422}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1060107}}]

Reserver mot visning?