Index

VML MALING AS

Orgnr: 818720602

adresse: Cappelens vei 10A

id

16701

organisasjonsnummer

818720602

navn

VML MALING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cappelens vei 10A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3127", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818720602

navn

VML MALING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Cappelens vei 10A

forradrpostnr

3127

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.03.2017

stiftelsesdato

23.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818720602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354279, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 753899, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 71972}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 681927}}, "journalnr": "2021407342", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818720602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 483799, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 453799}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 270100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 270100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 753899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 278690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1207208}, "driftsresultat": 357212, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1564420}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 88, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 107}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 357300}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918785132 [navn] => VML MALING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 818720602 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cappelens vei 10A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3127", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?